Huurkosten aftrekken? Helaas, dat lukt niet meer

november 21, 2016 / admin  / 
Op 19 september jl. publiceerden wij een bericht over de aftrek van huurkosten voor een ondernemer in een huurwoning.
Dit is vanaf 2017 niet meer mogelijk. Met een derde nota van wijziging op het Belastingplan is dit onmogelijk gemaakt. Vanaf 2017 worden kosten en lasten van een gehuurde woning uitgesloten van aftrek. Dat geldt natuurlijk niet als er sprake is van een zelfstandige werkruimte. In dat geval moet aan de normale eisen daarvoor worden voldaan.

Uitstel voor de ZZP’er. Geen afstel!

november 21, 2016 / admin  / 

Zzp’ers en hun opdrachtgevers hoeven voorlopig niet bang te zijn voor naheffingen of boetes van de Belastingdienst. De fiscus gaat de Wet DBA in 2017 niet handhaven. De handhaving wordt uitgesteld tot ten minste 1 januari 2018. Dat is in het kort de boodschap van Staatssecretaris Eric Wiebes van afgelopen vrijdag.

Hoe moeten we dit bericht nu opvatten? Een juichstemming van veel ZZP’ers en opdrachtgevers lijkt onzes inziens namelijk niet helemaal gerechtvaardigd. Op dit moment in ieder geval niet…

Veel nieuwsberichten wekken de indruk dat de hele wet DBA wordt uitgesteld, maar is niet juist! De oude situatie komt immers niet terug, en de VAR bestaat ook niet meer… De wet DBA blijft dus gewoon bestaan. Het enige verschil is dat de Belastingdienst er geen negatieve consequenties aan verbindt als een opdrachtgever en opdrachtgever wellicht toch een arbeidsovereenkomst met elkaar hebben.

Dus: handhaving wordt uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2018. Maar niet voor iedereen! Als er duidelijk sprake is van een dienstbetrekking en die wordt willens en wetens genegeerd: géén uitstel van handhaving, maar gewoon risico op naheffing en/of boete!

Het kabinet wil verder ook tijd nemen om de begrippen ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’ te herbeoordelen, en opnieuw in te vullen zodat die beter aansluiten bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding.

Wij verwachten niet dat veel arbeidsovereenkomsten daardoor ineens geen dienstbetrekking meer zijn, maar hooguit een verfijning voor bepaalde situaties. We denken niet dat het hele begrip arbeidsovereenkomst of dienstbetrekking geheel of gedeeltelijk wordt uitgehold. Wij verwachten op dit moment dat de begrippen ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’ blijven bestaan, maar hooguit iets anders zullen worden ingevuld.

Wat moeten we nu doen?
In de praktijk zijn er veel gevallen waarin niet helemaal duidelijk is of er nu wél of niet een dienstbetrekking is. In die gevallen kunt u inderdaad afwachten wat het kabinet gaat doen. Dat scheelt een hoop ‘sores’. Onzes inziens is er geen reden om onduidelijkheden verder op te lossen. Bepaalde onduidelijke arbeidsverhoudingen kunnen voorlopig blijven bestaan, zonder risico op naheffing en/of boete. Het kabinet toont zich ruimhartig.

Het laten beoordelen van overeenkomsten aan de Belastingdienst lijkt ons nu niet nodig. Het blijft echter wél mogelijk. Een voordeel daarvan is dat duidelijk wordt hoe de arbeidsverhouding wordt beschouwd.

Let op!
U moet er goed op letten dat het uitstellen van de handhaving geen reden kan zijn om situaties waarvan duidelijk is dat er een (fictieve) dienstbetrekking is, te laten voortbestaan! Laat staan dat het uitstel van de handhaving een motivatie is om échte dienstbetrekkingen om te zetten in ZZP-verhoudingen. De Belastingdienst schaart u in die gevallen onder de ‘kwaadwillenden’, en met ingang van 1 mei 2017 wordt er dan gehandhaafd. De Belastingdienst kan dan naheffingen en boetes opleggen.

En andersoortige overeenkomsten dan?
Het gaat in de Wet DBA met name over arbeidsverhoudingen tussen opdrachtgevers en ZZP‘ers. Deze wet is niet voor iedere situatie relevant. Ook andersoortige contracten (anders dan ZZP-verhoudingen) kunnen materieel gezien een (fictieve) dienstbetrekking zijn. Denk aan franchisecontracten, managementovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, enzovoort. In die situaties kan er wel degelijk een fictieve dienstbetrekking aanwezig zijn.

Dus: kritisch blijven blijft altijd nodig!