Ondernemers

U bent ondernemer. U moet elke dag keuzes maken. Daarbij zijn uw cijfers vaak belangrijk. Kan de investering uit? Doe ik er goed aan om dit project te starten? Ben ik überhaupt goed bezig als ondernemer? Wij geven antwoord op die vragen.

U heeft behoefte aan inzicht in de cijfers van uw onderneming. Pas als die helder zijn, kunt u kansen en mogelijkheden benutten. Dit begint natuurlijk met het uitwerken en in beeld brengen van die cijfers. Hier lopen wij niet voor weg, maar is een vanzelfsprekendheid. Wij regelen dat op een manier die bij u past. Waarom zouden we heel veel handmatig gaan doen, terwijl veel kan worden geautomatiseerd? En natuurlijk tegen een scherpe prijs. Wij vinden uw administratie geen doel op zichzelf. Een administratie kijkt achteruit. Maar het gaat erom of u iemand heeft die die met u meedenkt en naast u staat. En dat doen wij; samen met u kijken wij vóóruit.

Vraag naar onze visie hierop! Wij kunnen u vrijblijvend een offerte aanbieden voor uw jaarrekening, publicatiestukken en het opstellen en indienen van uw aangiften BTW, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Dat doen we allemaal, maar aan de hand hiervan kijken we vooruit. Herkent u zich hierin of heeft u andere zaken die u bezighouden? Neemt u dan contact met ons op.  

 

Zorg voor de juiste juridische structuur

U heeft nu een eenmanszaak, VOF, maatschap of BV, of meerdere BV’s. Het kan bést zijn dat u naar een andere juridische structuur moet. Misschien betaalt u te veel belasting in de eenmanszaak of in de VOF. Als u de onderneming in een BV (of meerdere BV’s) omzet, kunt u in bepaalde omstandigheden belasting besparen, maar ook uw aansprakelijkheidsrisico’s beperken. Het is maar een voorbeeld. Let erop dat het voor toekomstige situaties dringend gewenst kan zijn om een andere juridische structuur te hebben staan. Denk aan verkoop van uw onderneming of bedrijfsoverdracht aan een familielid of werknemer.

Bespaar belasting door uit de BV te gaan 

Vaak wordt gedacht: ik betaal in de BV minder belasting dan in de eenmanszaak of VOF. Maar dat klopt niet altijd! In de afgelopen jaren is het belastingtarief in de inkomstenbelasting steeds verder naar beneden gegaan. Hierdoor is het steeds interessanter om úit de BV te gaan, en de onderneming weer in de eenmanszaak of VOF voort te zetten. In bepaalde gevallen is forse besparing van inkomstenbelasting mogelijk. Denk vooral aan de volgende twee elementen: 1. Een tamelijk hoog bedrag aan verplicht salaris in combinatie met 2. Een relatief beperkte winst in de BV. Als deze twee elementen aan de orde zijn, bespreek dan met ons de mogelijkheden om terug te gaan naar de eenmanszaak of VOF.

Inhuur van ZZP-ers en gebruik van bedrijfsauto’s… Zomaar twee onderwerpen uit onze fiscale scan. 

Speciaal voor u ontwikkelden wij een fiscale scan. Toepassing van deze fiscale scan heeft diverse ondernemers al duizenden euro’s aan belasting bespaart. En vaak niet alleen een besparing, maar ook bewustwording van risico’s. Want alleen als we de risico’s kennen, kunnen we die kleiner te maken of wegnemen. Kiest u ook voor optimalisatie (en dus voor onze scan)?

Uit de tientallen onderwerpen lichten we er even twee uit. 1) U huurt een groot deel van het jaar een ZZP’er in die op urenbasis met uw werknemers meeloopt. Let op: u loopt het risico tegen een naheffing van loonheffingen aan te lopen, omdat de belastingdienst stelt dat sprake is van een verkapt dienstverband. 2) Rijden uw werknemers in een bestelauto, maar houden zij geen kilometeradministratie bij? Geen probleem. Maar wél een probleem als zij er privé mee rijden, er geen verklaring uitsluitend zakelijk gebruik is aangevraagd en u niet regelmatig controleert! 

En verder…

Heeft u begeleiding nodig bij al uw fiscale problemen? Wilt u bijvoorbeeld weten wat de financiële en fiscale gevolgen zijn van een investering?

Denkt u er wel eens over na waar u wilt staan over bijvoorbeeld 5 jaar? Persoonlijk, maar ook uw onderneming?

Weet u al hoe uw pensioenplaatje eruit ziet? Of heeft u juist behoefte aan financiële planning of estate planning (gevolgen bij overlijden, enzovoort)? Heeft u andere vragen, twijfels of stelt u een frisse blik op uw onderneming op prijs? Vraag ons om een toekomstgericht (fiscaal) advies of een fiscale scan van uw situatie!

 

Particulieren

Een belastingadviseur voor een particulier? Misschien denkt u: wat kan een belastingadviseur voor mij betekenen? Toch denken veel mensen niet aan zaken die heel belangrijk kunnen zijn. Of belangrijk kunnen worden… Vanzelfsprekend kunnen wij u van dienst zijn door uw aangifte inkomstenbelasting op te stellen. Maar het is vooral heel waardevol om na te denken over uw pensioen, huwelijkse voorwaarden (en het naleven van de afspraken die daarin zijn gemaakt!), uw testament, enzovoort.

Iedereen is uniek, en daarom heeft iedereen een individuele benadering en advies nodig. Bij vermogende particulieren bijvoorbeeld kunnen heel interessante belastingbesparingen mogelijk zijn. Heeft u er weleens aan gedacht om uw vermogen in te brengen in een BV? Laat uw persoonlijke situatie gerust eens beoordelen door één van de adviseurs van Attend Belastingadviseurs.

Predikanten

Predikanten hebben een bijzondere positie als het gaat om belastingen. Uw inkomen is – fiscaal gezien – geen loon, en ook geen winst uit onderneming. Bij veel predikanten bestaat hun gehele inkomen uit ‘resultaat uit overige werkzaamheden’, en dat is – fiscaal – bijzonder. Hierin heeft Attend Belastingadviseurs zich gespecialiseerd. Ons kantoor is gestart in 2016, en ook daarvóór hebben wij reeds lange tijd gewerkt in het belastingadvies voor predikanten. Intussen hebben wij onze werkzaamheden voor predikanten uitgebreid door een overname van een kantoor die een groot aantal predikanten als cliënt had. Grote kans dat een van uw collega-predikanten cliënt is bij ons kantoor… Ook u bent van harte welkom!

 


Accountants- en
administratiekantoren

Veel accountants- en administratiekantoren hebben behoefte aan (aanvullend) fiscaal advies. Bij het bedienen van uw klanten komt veel kijken en mogelijk heeft uw organisatie een tekort aan fiscale kennis, of een gebrek aan capaciteit. Dat is jammer. Wij zijn ervan overtuigd dat er waardevolle adviezen voor uw cliënten blijven liggen, of dat er lastige vragen niet echt worden opgelost. Wij zijn u van dienst door fiscale vraagstukken uit te werken en praktische en gedegen oplossingen te bieden. Daarnaast kunnen wij u van dienst zijn om met een frisse blik naar uw adviesmogelijkheden te kijken. Wij kunnen wij als (telefonische) vraagbaak fungeren, waarvoor u een abonnement bij ons kunt afsluiten. Heeft u interesse? Neemt u contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Wij zijn er voor iedereen

Roept een van de onderstaande termen bij u geen herkenning op? Wij weten er raad mee… Het is ons vak!

Aandeel, aandeelhouder, aandelenfusie, aandelenkapitaal, aandelenoptie, aangifte, aangiftebiljet, aankoopprijs, aanmaning, aannemer, aanslagbiljet, aansprakelijkheid, aansprakelijkstelling, accijns, afdracht, aanmerkelijk belang, aanloopverliezen, aanverwant, administratieplicht, afkoop, aftrekbaar, ANBI, arbeidsovereenkomst, Attend belastingadviseurs, attent, belastbaar inkomen, belastingplicht, belastingrente, beroep, beschikking, bestuurder, betalingsregeling, betrouwbaar, bezwaartermijn, boekjaar, btw, combinatiekorting, commanditaire vennoot, concernregeling, conserverende aanslag, deelnemingsvrijstelling, depositogarantiestelsel, deregulering beoordeling arbeidsrelatie, desinvesteringsbijtelling, dienstbetrekking, dividend, dochtermaatschappij, doorschuifregeling, durfkapitaal, economisch eigendom, eigenwoningreserve, emigratie, erfbelasting, factuur, fiscaal partner, fiscale eenheid, fusie, geldlening, geruisloze inbreng, gedreven, giftenaftrek, goodwill, heffingskorting, heffingvrij vermogen, Henk, herinvesteringsreserve, herstructurering, herwaardering, herzieningsperiode, hoger beroep, huwelijksgemeenschap, hypotheekrente, immateriële vaste activa, inbreng in de BV, inhoudingsplichtige, inkomen, inkomensvoorzieningen, inkomstenbelasting, innovatiebox, intracommunautaire transactie, investeringsaftrek, invordering, jaarruimte, juridische fusie, kapitaalverzekering, kasstelsel, ketenaansprakelijkheid, Koos, kleine ondernemersregeling, kostenegalisatiereserve, kostenvergoeding, kwalificerende werkruimte, kwijtschelding, levering, lijfrente, loonbelasting, lucratief belang, margeregeling, medebewoner, medegerechtigdheid, meesleepregeling, meewerkaftrek, middeling, modelovereenkomst, moedermaatschappij, naheffing, nalatenschap, natuurlijke persoon, nieuw feit, objectvrijstelling, omzet, omzetbelasting, onderaannemerschap, onderhandse akte, opgeofferd bedrag, oudedagsreserve, overdrachtsbelasting, partnervrijstelling, pensioenaanspraak, personeelslening, plaats van dienst, predikanten, premies volksverzekeringen, privégebruik auto, professioneel, rangorderegeling, rechtspersoon, rente, reorganisatie, rittenadministratie, ruling, schenkbelasting, schenking, scholingsuitgaven, schuldsanering, splitsing, stakingswinst, stichting, subjectieve belastingplicht, subsidie, tarief, terbeschikkingstelling, teruggave, testament, tijdvak, urencriterium, vennootschapsbelasting, verbonden lichaam, vereniging, verliesverrekening, verzamelinkomen, verzekeringsplicht, voorgangers, voortzettingsvereiste, voorvoegingsverliezen, voorziening, vrijstelling, vruchtgebruik, waarde economisch verkeer, waardering, werkloosheid, willekeurige afschrijving, winstmarge, woonplaatsfictie, woon-werkverkeer, zelfstandigenaftrek, zorgkosten, zorgtoeslag, zorgverzekeringswet.

VOOR BELASTINGADVIES OP MAAT NEEM CONTACT OP!