Fiscale scan – uw fiscale positie kan worden verbeterd!

Written by  in category 
december 12, 2016

Uw fiscale positie kan worden verbeterd! Wij kunnen:
• belastingvoordeel behalen, en
• fiscale risico’s traceren en oplossen (met name fiscaal/juridisch)

Wij werken dat uit in 3 fasen:
1. GRATIS quick-scan
2. fiscale scan (tegen een af te spreken bedrag)
3. uitwerken van oplossingen (actieplan en implementatie)

1 Quick-scan
Op basis van een zeer beperkt aantal gesloten vragen kunnen wij snel inschatten of een fiscale scan voor u voordeel oplevert (of belangrijke risico’s benoemt). U rapporteert de antwoorden aan ons.
Een quick-scan kost niets.

2 Fiscale scan
Als op basis van een quick-scan een vereist aantal vragen met ‘ja’ is beantwoord, achten wij de kans groot dat onze fiscale scan voor u belastingbesparing kan opleveren of bepaalde (fiscaal-juridische) risico’s in beeld kan brengen. In dat geval levert u uw meest recente jaarrekening en/of aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting bij ons in. Uiteraard onder de grootst mogelijke geheimhouding.
Onze fiscale scan:
• legt de nadruk op acute besparing van belasting, die kan leiden tot een teruggave,
• poogt potentiële besparing te realiseren door te wijzen op fiscaal voordelige keuzes,
• legt diverse risico’s bloot (met name fiscale risico’s), en doet voorstellen om die op te lossen
Wij hebben een format ontwikkeld (met een groot aantal vragen in meerdere aandachtsgebieden), zodat we gerichte vragen kunnen stellen en gerichte informatie kunnen verzamelen. Wij maken een rapportage op van de uitkomst van de fiscale scan, en de te implementeren actiepunten.
Voor een fiscale scan brengen wij een vooraf vast te stellen bedrag in rekening. Wees ervan overtuigd dat de prijs meevalt, en hoogstwaarschijnlijk haar geld waard is!
Onze ervaring is dat er bij (veel) meer dan de helft van alle particulieren en ondernemers belastingvoordeel te behalen is. Vanzelfsprekend kunnen wij dat niet garanderen.

3 Implementatie van oplossingen
Aan de hand van de fiscale scan kunnen de diverse actiepunten worden gerealiseerd. Ook dit traject kunnen wij verzorgen. Onze kosten van dit traject zijn afhankelijk van onze tijdsbesteding. Naar believen kunnen we hiervoor een vaste prijs met u afspreken.
Actie?

Vraag naar onze quick-scan. Bel of mail ons!

No Responses