Ondernemer en een huurwoning? Trek alle huurkosten af!

Written by  in category 
september 19, 2016
Op 12 augustus 2016 heeft de Hoge Raad beslist dat een ondernemer met een huurwoning alle huisvestingskosten van zijn winst kan aftrekken. Natuurlijk gelden er een aantal voorwaarden. Namelijk dat de ondernemer zijn (gehuurde) woning minimaal 10% zakelijk gebruikt. Én dat het huurrecht tot het ondernemingsvermogen is gerekend. Dat kan niet altijd zomaar, maar het is mogelijk bij bijzondere omstandigheden, bij een nieuwe situatie, of bij het begin van de huur. Het is niet nodig dat een werkruimte voldoet aan het criterium dat die een zelfstandig gedeelte van de woning vormt. Wat is het voordeel? Stel dat de huur € 800 per maand bedraagt, en de WOZ-waarde van de woning bedraagt € 200.000. Als is voldaan aan de voorwaarden, kan de aftrek maar liefst € 5.900 bedragen! Namelijk 12 x € 800 = € 9.600 minus een bijtelling van € 3.700 (1,85% van € 200.000). Een ondernemer drukt zijn belastingen en premies al snel met € 2.300…
Stuur een bericht naar info@attendbelastingadviseurs.nl als u hier meer van wilt weten.

No Responses