‘Te veel’ lenen van de eigen BV

Written by  in category  Geen categorie
november 12, 2018

De aangekondigde maatregel tegen excessief lenen van de eigen vennootschap wordt verzacht. Zowel bestaande als nieuwe eigenwoningschulden van de DGA worden uitgezonderd. Bovenop deze eigenwoningschuld zal een aanvullende drempel van € 500.000 voor de dga en zijn partner gezamenlijk gelden. Voor de aangekondigde maatregel tegen excessief lenen van de eigen vennootschap zal pas in 2019 een wetsvoorstel worden ingediend. Inwerkingtreding van deze maatregel is beoogd per 1 januari 2022.

Over de precieze regelgeving en toepassing is nog veel onduidelijk. Geldt het plafond per BV, of geldt voor meerdere BV’s van de DGA? En hoe werkt het uit als de BV via (een vennootschap) van een derde aan de DGA leent?

No Responses